ویروس چیست؟

ویروس یا کدهای مخرب دستورات یا قطعه برنامه هایی هستند که که بر دو هدف کلی فعالیت می کند. تخریب یا مزاحمت. ویروس های مخرب ، می توانند به بخشهای نرم افزاری کامپیوتر شما آسیب برسانند. ( البته گاه دیده شده است که آسیب سخت افزاری نیز وارد نموده اند ). دسته دیگری از ویروس ها ، فقط با ایحاد اختلال در ارتباطات و کند نمودن عملکرد سیستمها برای کاربر مزاحمت ایجاد می نمایند و به سیستم کاربر آسیب وارد نمی کنند ، بلکه باعث ایجاد مزاحمت برای وی می شوند.

 

انواع ویروس ؟

اگر بر بخواهیم ویروس ها را بر اساس تکنولوژی ساخت و روش های تولید ویروس دسته بندی کنیم ، به گونه زیر دسته بندی می شوند:

Boot-Sector Virus (ویروس های بخش بارگزارنده).

Browser Hijacker Virus (ویروس های رباینده اطلاعات مرورگر).

Direct Action Virus (ویروس های اقدام کننده‌ی مستقیم).

File Infector Virus (ویروس های فایل آلوده).

Macro Virus (ویروس های نوشته شده به زبان Macro برای حمله به نرم افزارهای Office).

Multipartite Virus (ویروس های چند جزئی).

Polymorphic Virus (ویروس های چند شکلی یا ویروس های رمزگذاری شده).

Resident Virus (ویروس های مقیم یا سکونت یافته).

Web Scripting Virus (ویروس های برنامه نویسی شده‌ی تحت وب).