معرفی  شاخص های جدید ارزیابی جهانی وبومتریکس و ارائه راه کارهای لازم برای ارتقای رتبه دانشگاه

در تاریخ ۹۶/۶/۲۰ دومین جلسه کمیته وبومتریکس دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در دفتر ریاست دانشگاه با موضوعات ذیل برگزار شد.

  1. معرفی شاخص­های جدید ارزیابی جهانی سایت وبومتریکس و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای رتبه دانشگاه
  2. بررسی جایگاه دانشگاه درکشور و جهان
  3. بررسی شمول و عدم شمول هر شاخص در هر واحد و اثرگذاری هر واحد در وضعیت پورتال

در ادامه دستورالعمل­های ده گانه سایت وبومتریکس مطرح و راهکارهای لازم جهت بهبود رتبه بیان گردید، همچنین با توجه به اهمیت جایگاه تحقیق و پژوهش در ارتقای رتبه مقرر گردید با پیگیری معاونت های آموزشی ، تحقیقات و فناوری و دانشجویی و فرهنگی ، همکاری اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در انتشار مطالب علمی در صفحات وب دانشگاه مستمر و بروز گردد.