برگزاری دومین جلسه بازخوانی صیانت از حقوق شهروندی و مفاهیم سلامت اداری در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  

روز ۷ آذر ۱۳۹۶،مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه،جناب آقای مهندس علویری با برگزاری دومین جلسه صیانت از حقوق شهروندی و مصادیق سلامت اداری به معرفی این موضوع و برنامه ۱۰ گانه درون سازمانی درخصوص عفاف و حجاب پرداختند و کارشناسان این حوزه در زمینه شناسایی گلوگاه ها و نقاط پرخطر  مواردی را مطرح نمودند.

همچنین در ادامه سرکار خانم مهندس زندیان، جهت مطالعه و کسب آگاهی بیشتر همکاران ،نمونه ای از مصادیق تخلفات اداری واحد انفورماتیک را ارائه نمود.