برگزاری جلسه بازخوانی صیانت از حقوق شهروندی و مفاهیم سلامت اداری در واحد آمار و فناوری اطلاعات  

روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۶،سرپرست واحد آمار و فناوری اطلاعات،جناب آقای مهندس علویری با برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی و آشنایی با مفاهیم و مصادیق سلامت اداری به بیان مصوبات کمیته سلامت اداری دانشگاه، منشور اخلاقی و شناسایی گلوگاه ها و نقاط حساس در ایجاد تخلف و فساد اداری پرداختند.ضمن ارائه نقطه نظرات و نکات مهم از سوری کارشناسان واحد مقرر شد نمونه های از تخلفات اداری واحد توسط رییس گروه کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات، سرکار خانم قدوسی جهت ارائه در جلسه بعدی تهیه و ارائه گردد.