اعلام نتایج ارزیابی کلی زیرپرتال های دانشگاه در خرداد ماه ۱۳۹۷

ارزیابی زیرپرتال های مراکز تابعه دانشگاه مطابق با دوره های قبل ( دو بار در سال) در خرداد ماه ۱۳۹۷ در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه انجام شد. در این ارزیابی کلیه زیرپرتال ها با معیارها و شاخص های مشخص ، از نظر محتوا ، اخبار ، فایل ، فرم های الکترونیکی و …بررسی گردید.

عوامل کسب امتیاز برتر در بین مراکز عبارتند از : ساخت صفحات بیشتر و کاملتر جهت معرفی واحد و فعالیت های آن ، بروزرسانی مرتب اخبار، استفاده از عکس های مناسب و با کیفیت مرتبط با محتوا، حداکثر استفاده از فایل های آموزشی ، پژوهشی ، مقالات و غیره در قالب انواع فایلها ، تبادل لینک با مراکز مرتبط ، استفاده از فرم های قابل دانلود ، طراحی فرم های الکترونیکی و… می باشد.

نتایج این ارزیابی در لینک زیر بارگزاری شده است.

مشاهده نتایج