مانوور سرور پست الکترونیک دانشگاه

امروزه از دست رفتن اطلاعات کوچک و بزرگ می تواند میلیون ها تومان خسارت در بر داشته باشد،از این رو سازمان ها برای انجام کارهای خود و نگهداری اطلاعات،از سرورها استفاده میکنند،اما با این حال امکان از دست رفتن اطلاعات از روی سرورها امری اجتناب ناپذیر بوده که ممکن است سازمان ها با آن روبرو شوند.از این رو کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ ۱۵/۰۶/۹۴، به منظور بررسی صحت فایل های پشتیبان سرور پست الکترونیک دانشگاه ، اقدام به برپایی مانوور بازیابی فایل های پشتیبان سرور مذکور نمودند.

دریافت فایل :email