برگزاری کارگاه آموزشی پورتال دانشگاه

با توجه به نزدیکی زمان ارزیابی جهانی وبومتریکس و ارزیابی کلی زیرپورتال ها در دی ماه سال جاری ، کارگاه آموزشی پورتال دانشگاه جهت آموزش کارشناسان پورتال واحد های تابعه دانشگاه، روز سه شنبه ۳/۹/۹۴ در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دراین کارگاه کلیه مطالب و نکات آموزشی درحوزه پورتال دانشگاه از جمله نحوه ارزیابی داخلی و وبومتریکس با معرفی شاخص ها ، نحوه کار با سامانه File و سامانه Eprints و ارتباط آنها با پورتال و سایر نکات مهم که کارشناسان ملزم به رعایت آنها می باشند توسط کارشناس واحد فناوری اطلاعات دانشگاه مطرح گردید.

در ادامه کارگاه بصورت پرسش و پاسخ کارشناسان و بیان عوامل موفقیت مراکز برتر در ارزیابی اخیر پیش رفت.