اعلام ارزیابی کلی زیرپورتال های دانشگاه در تیرماه ۱۳۹۴

ارزیابی زیرپورتال های مراکز تابعه دانشگاه مطابق با دوره های قبل ( دو بار در سال) در تیرماه ۱۳۹۴ توسط کارشناسان پورتال واحد فناوری اطلاعات انجام شد. در این ارزیابی کلیه زیرپورتال ها با معیارها و شاخص های وبومتریکس و شاخص های محتوای زیرپورتال ها از نظر محتوا ، اخبار ، فایل ، عکس و …بررسی گردید. همچنین با توجه به راه اندازی دو سامانه Eprints (جهت درج محتوای علمی تولید شده توسط مراکز ) و سامانه File جهت بارگذاری انواع فایل ، تعداد لینک های استفاده شده از این دو سامانه در صفحات زیر پورتال ، مورد سنجش قرار گرفت.

عوامل کسب امتیاز برتر در بین مراکز عبارتند از : ساخت صفحات بیشتر و کاملتر جهت معرفی واحد و فعالیت های آن ، بروزرسانی مرتب اخبار، استفاده از عکس های مناسب و با کیفیت مرتبط با محتوا، حداکثر استفاده از فایل های آموزشی ، پژوهشی ، مقالات و غیره در قالب انواع فایل ( pdf ، doc، ppt و …) ، تبادل لینک با مراکز مرتبط ، استفاده از فرم های قابل دانلود ، طراحی فرم های الکترونیکی و رعایت شاخص های وبومتریک دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

واحدهای برتر در حوزه های مختلف و همچنین واحدهایی که در شش ماهه گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصد داشته اند به شرح زیر می باشند.

زیرپورتال های برتر در هر حوزه

نام حوزه نام مرکز برتر نمره ارزیابی (تیرماه ۹۴) درصد رشد
معاونت ها معاونت توسعه و مدیریت منابع ۳۲/۱۳۲۸ ۱۰۲
دانشکده ها دانشکده پیرا پزشکی ۶/۶۲۴ ۶۶
شبکه های بهداشتی و درمانی مرکز   بهداشت شهید بلندیان ۱۰۳/۸۳۰ ۱۶۹
مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک ۸۷/۲۰۹ ۳۱
مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان بوعلی سینا ۰۱۵/۱۷۳ ۱۱۲
سایر مراکز اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات ۳۵/۱۱۰۶ ۳۷۳

 

 

 

 

 

زیرپورتال هایی که در شش ماهه گذشته رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته اند.

 

نام مرکز نمره ارزیابی (تیرماه ۹۴) درصد رشد در دوره شش ماهه
معاونت توسعه مدیریت و منابع ۳۲/۱۳۲۸ ۱۰۲
معاونت آموزشی ۱۶۹/۸۲۵ ۱۸۷
بیمارستان بوعلی سینا ۰۱۵/۱۷۳ ۱۱۲
بیمارستان کوثر ۲۳/۱۱۸ ۱۳۵
بیمارستان ۲۲ بهمن ۸۷۵/۱۱۲ ۴۶۵
مرکز بهداشت شهید بلندیان ۱۰۳/۸۳۰ ۱۶۹
شبکه بهداشت تاکستان ۳۸۴/۷۲۸ ۱۶۲
شبکه بهداشت آوج ۷۱۲/۸۲ ۲۵۳
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ۳۹۶/۱۰۷ ۲۲۶
اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات ۳۵/۱۱۰۶ ۳۷۳
ستاد هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی ۷/۷۴۴ ۱۱۴

 

دریافت فایل :tir94