اصلاحیه های ماهانه مایکروسافت منتشر شدند

سه شنبه ۲۳ تیر ماه طبق برنامه ماهانه، شرکت مایکروسافت اصلاحیه های جدید امنیتی را برای ماه میلادی جولای منتشر کرد. این ماه، ۱۴ اصلاحیه امنیتی برای ترمیم ۵۸ نقطه ضعف در محصولات مختلف مایکروسافت منتشر شده است. از جمله نقطه ضعف تاکنون ناشناخته ای که شرکت Hacking Team در ابزارهای جاسوسی خود مورد سوءاستفاده قرار می داد.

طبق اطلاعیه شرکت مایکروسافت، از ۱۴ اصلاحیه امنیتی (شماره MS15-058 و MS15-065 الی MS15-077) تنها ۴ اصلاحیه دارای درجه اهمیت “حیاتی” (Critical) هستند و مابقی درجه اهمیت “مهم” (Important) دارند. این اصلاحیه ها نقاط ضعف مختلفی را در سیستم عامل Windows، مرورگر IE، نرم افزارهای Office و SQL Server ترمیم و برطرف می کنند.

اولین اصلاحیه حیاتی این ماه، اصلاحیه MS15-065 برای ترمیم ۲۹ نقطه ضعف در مرورگر Internet Explorer است. این اصلاحیه برای تمام نسخه های این مرورگر، از نسخه ۷ تا ۱۱، می باشد. یکی از نقاط ضعف اصلاح شده که شناسه CVE-2015-2425 دارد، از نقاط ضعف تاکنون ناشناخته ای است که شرکت ایتالیایی Hacking Team بطور مخفیانه در ابزارهای جاسوسی خود استفاده می کرد. جزئیات این نقطه ضعف در بین انبوهی از اطلاعات سرقت و افشا شده از این شرکت بوده است.

دومین اصلاحیه حیاتی، اصلاحیه MS15-066 است که یک نقطه ضعف را در بخش VBScript در سیستم عامل Windows اصلاح می کند.

سومین اصلاحیه حیاتی، اصلاحیه MS15-067 است که یک نقطه ضعف را در پودمان RDP یا Remote Desktop Protocol در سیستم عامل Windows برطرف می نماید. این اصلاحیه تنها برای نسخه های Windows 7 و Windows 8.x 32-bit است.

چهارمین اصلاحیه حیاتی این ماه نیز اصلاحیه MS15-068 است که دو نقطه ضعف را در Windows Hyper-V ترمیم می کند. این اصلاحیه برای نسخه های Windows 8 ،Server 2008 R2 و Server 2012 می باشد.

اصلاحیه های دیگر این ماه، همگی دارای درجه اهمیت “مهم” هستند و نقاط ضعفی را در نرم افزارهای SQL Server، Office و بخش هایی از سیستم عامل Windows برطرف و ترمیم می نمایند.

اصلاحیه مهم MS15-058 که در کنار اصلاحیه های مسلسل این ماه، از شماره ۶۵ تا ۷۷، منتشر شده، اصلاحیه ای است که ماه گذشته به دلیل رد شدن در مرحله کنترل کیفیت، منتشر نشد. این اصلاحیه سه نقطه ضعف را در نرم افزار SQL Server ترمیم می کند.

برای اطلاع از جزئیات فنی اصلاحیه های امنیتی ماه میلادی جولای، می توانید به سایت مایکروسافت مراجعه نمایید.

دریافت فایل eslaheh