اعلام نتایج ارزیابی کلی زیرپورتال های دانشگاه در دی ماه ۱۳۹۴

ارزیابی زیرپورتال های مراکز تابعه دانشگاه مطابق با دوره های قبل ( دو بار در سال) در دی ماه ۱۳۹۴ توسط کارشناسان پورتال واحد فناوری اطلاعات انجام شد. در این ارزیابی کلیه زیرپورتال ها با معیارها و شاخص های وبومتریکس و شاخص های محتوای زیرپورتال ها از نظر محتوا ، اخبار ، فایل ، عکس و …بررسی گردید.

عوامل کسب امتیاز برتر در بین مراکز عبارتند از : ساخت صفحات بیشتر و کاملتر جهت معرفی واحد و فعالیت های آن ، بروزرسانی مرتب اخبار، استفاده از عکس های مناسب و با کیفیت مرتبط با محتوا، حداکثر استفاده از فایل های آموزشی ، پژوهشی ، مقالات و غیره در قالب انواع فایلها ، تبادل لینک با مراکز مرتبط ، استفاده از فرم های قابل دانلود ، طراحی فرم های الکترونیکی و رعایت شاخص های وبومتریک دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

 

زیرپورتال های برتر در هر حوزه

نام حوزه نام مرکز امتیاز درصد رشد
معاونت ها درمان ۱۶۰۱ ۳۲
دانشکده ها پزشکی ۸۲۳ ۳۲
شبکه های بهداشتی و درمانی البرز ۱۲۳۶ ۷۴
مراکز تحقیقاتی مرکز رشد فناوری زیست پزشکی ۹۶۴ ۶۶۵
مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع) ۶۷۹ ۱۲۹۷
سایر مراکز اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات ۱۴۷۷ ۳۴

دریافت فایل نتایج ارزیابی