برگزاری کارگاه آموزشی آنتی ویروس تحت شبکه جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه

با توجه به لزوم بهبود مدیریت آنتی ویروس کلاینت ها و امنیت شبکه دانشگاه ، کارگاه آموزشی آنتی ویروس جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه در تاریخ ۲۵/۰۷/۹۴ ، ساعت ۹ الی ۱۴ صبح در سایت دانشکده پزشکی شهید بابایی برگزار گردید.

در این کارگاه برخی از قسمت های کنسول آموزش داده شد و در خصوص راه حل حذف ویروس جدید بحث و گفتگو گردید، همچنین به کلیه سوالات و اشکالات کارشناسان پاسخ داده شد.