کارگاه بازآموزی پرتال وب دانشگاه برگزار شد

در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ در سایت دانشکده پزشکی کارگاه بازآموزی کار با پرتال دانشگاه باحضور  رابطین زیرپرتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث مربوط به آشنایی و ساخت صفحات،منو، درج خبر ، ساخت فرم  و …توسط کارشناس فناوری اطلاعات ،سرکار خانم مهندس ندا رحمانی ارائه گردید و به کلیه سوالات رابطین درخصوص بخش های مختلف زیر پرتال پاسخ داده شد.