آیا می دانید در مورد ۹۰ درصد از حملاتی که منجر به تخریب اطلاعات می شود، تنها باداشتن نسخه پشتیبان ( نسخه دوم ) ، سازمان از خطر سقوص و بحران نجات پیدا می کند؟

حتی تصور اینکه روزی داده های سرور اتوماسیون، مالی یا کارگزینی یک سازمان تخریب شود، کابوسی وحشتناک است که اگر به واقعیت تبدیل شود ، به معنی واقعی می توان بحران را لمس کرد. ولی اگر داده های از بین رفته ، مجددا قابل بازگشت باشد، آب سردی بر روی آتش بحران خواهد بود.

اقدامات:

همیشه از داده هایی که در کامپیوتر خود ذخیره دارید، یک نسخه پشتیبان داشته باشید.

نسخه پشتیبان را باید در محلی دیگر و خارج از کامپیوتر یا سرور اصلی نگهداری نمود.

داده های مربوط به سامانه ها که بر روی سرور مرکزی ذخیره می شود، باید با نظارت کارشناس مسئول سامانه تهیه گردد.

داده ها را می توانید بر روی CD یا DVD و یا هاردهای اکسترنال ذخیره نمایید.

back up