برگزاری کارگاه آموزشی آنتی ویروس تحت شبکه

 جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه

با توجه به لزوم بهبود مدیریت آنتی ویروس کلاینت ها و امنیت شبکه دانشگاه ، کارگاه آموزشی آنتی ویروس جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه در تاریخ ۱۴/۰۶/۹۴ ، ساعت ۹ الی ۱۴ صبح در سایت دانشکده پزشکی شهید بابایی برگزار گردید.

دراین دوره کلیه مطالب آموزشی درحوزه آنتی ویروس توسط کارشناس فنی شرکت ، ارائه و به کلیه سوالات و اشکالات کارشناسان پاسخ داده شد.

دریافت فایل : anti virus